Årsmøte

Årsmøte

20. Mar. 18:00 - 20:00
Fjellørnen IL

Beskrivelse:

IL Fjellørnen 

Avholder årsmøte i Fjellørnen Skihytte
mandag 20. mars kl 18.00.

-årsmøte saker
-servering

Innkommne saker sendes på epost Tore.Solli@rissa.kommune.no
senest 13. mars.

Styret.

Saksliste:
1. Åpning
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent og to representanter.
4. Godkjenning av innkalling og saksliste
5. Årsmelding
6. Regnskap
7. Budsjett 2018
8.Innkomne saker
9. Valg
10.Eventuellt

Velkommen.

Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.

Administratorer

Sølvi Skånøy

solviskanoy86@gmail.com